Mode
Thể loại thông tin
Thông tin truy cập
Lixao  Lượt truy cập: 761916
Lixao  Số người Online: 17
 
Mô hình chăn nuôi gà tự động
Ngày cập nhật: 28/02/2018 | Số lượt xem tài liệu: 327 | Số lượt tải tài liệu: 0
Tải xuống Quay lại
 
Các Lĩnh vực phim KH&CN

Lĩnh vực Trồng trọt Lĩnh vực Chăn nuôi Lĩnh vực Lâm nghiệp Lĩnh vực Thuỷ sản Lĩnh vực Khác
 

 
   
Mô hình chăn nuôi gà tự động
Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng
Kỹ thuật nuôi gà Hồ, gà Đông Tảo
Tìm hiểu về giống gà Lạc Thủy
Kinh nghiệm ấp trứng gia cầm
Tiến bộ trong chăn nuôi gà
Nuôi thủy cầm an toàn sinh học
Chăn nuôi gà Quí Phi
Kinh nghiệm nuôi vịt trời