3 My Website > Tiện ích
Mode
Thể loại thông tin
Thông tin truy cập
Lixao  Lượt truy cập: 889761
Lixao  Số người Online: 88
Phần mềm tiện ích
Chuyển nhanh
Cách sử dụng máy vi tính
Sử dụng máy vi tính thực chất là sử dụng những chương trình, phần mềm ứng dụng được cài đặt trên máy vi tính để thực hiện một hay nhiều công việc cụ thể nào đó như đánh văn bản, vẽ hình, chơi trò chơi, xem phim, nghe nhạc....
Phiên bản:
Hệ điều hành:
Giấy phép sử dụng:
Số lượt xem: 0
Tải về máy
Cài đặt và sử dụng chương trình diệt Virus BKAV
BKAV là chương trình diệt Virus của Trung tâm An ninh mạng Bkis - là Trung tâm tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai phần mềm và các giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam. Với đặc điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng BKAV đang được nhiều người sử dụng.
Phiên bản: 2013
Hệ điều hành: Mọi hệ điều hành
Giấy phép sử dụng:
Số lượt xem: 0
Tải về máy
hướng dẫn khái thác và gửi thông tin bình luận lên website thuvienso.khcnbackan.gov.vn
hướng dẫn khái thác và gửi thông tin bình luận lên website
Phiên bản:
Hệ điều hành:
Giấy phép sử dụng:
Số lượt xem: 0
Tải về máy