Mode
Thể loại thông tin
Thông tin truy cập
Lixao  Lượt truy cập: 692927
Lixao  Số người Online: 42
 
Xây dựng hệ thống phân phối nông sản
Ngày cập nhật: 07/12/2016 | Số lượt xem tài liệu: 335 | Số lượt tải tài liệu: 0
Tải xuống Quay lại
 
Các Lĩnh vực phim KH&CN

Lĩnh vực Trồng trọt Lĩnh vực Chăn nuôi Lĩnh vực Lâm nghiệp Lĩnh vực Thuỷ sản Lĩnh vực Khác
 

 
   
Xây dựng hệ thống phân phối nông sản
Phương pháp bảo quản sơ chế nấm ăn