Môi trường nguồn nhân lực trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và khuyến lâm

Môi trường nguồn nhân lực trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và khuyến lâm

c21_moi_truong_3342

Tác giả: KS. Nguyễn Viết Khoa, TS. Nguyễn Bá Ngãi, TS. Vũ Văn MễChủ đề: Bảo vệ môi trườngBản quyền: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônNguồn gốc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônNơi chứa: Ngày 01/4/2013 - Tại Phòng Thông tin Tư liệu - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc KạnKích thước: 969,96 KBKiểu tài liệu: pdf Lượt xem: 109 Tải xuống
Chi tiết tài liệu

Có nhiều định nghĩa khác nhau về nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực thường được hiểu là các nguồn lực vật chất cho phát triển, ví dụ như tài nguyên thiên nhiên, tài sản vốn bằng tiền…..Theo nghĩa rộng, nguồn lực được hiểu gồm tất cả những lợi thế, tiềm năng vật chất và phi vật chất để phục vụ cho một mục tiêu phát triển nhất định nào đó. Tùy vào phạm vi phân tích, khái niệm nguồn lực được sử dụng rộng rãi ở các cấp độ khác nhau: quốc gia, vùng lãnh thổ, phạm vi doanh nghiệp hoặc từng chủ thể là cá nhân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế…. Nguồn lực phát triển của một quốc gia được hiểu là khả năng cung cấp các yếu tố cần thiết cho việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Bài liên quan

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *