Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở Dê

Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở Dê

Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở Dê

Chủ đề: Chăn nuôiNơi chứa: Ngày 04//2013 - Tại Phòng Thông tin Tư liệu - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc KạnKích thước: 2,54 MBKiểu tài liệu: pdf Lượt xem: 418 Tải xuống
Chi tiết tài liệu

Dê Việt Nam có đặc tính quý như mắn đẻ, thời gian mang thai ngắn, tốc độ tăng đàn cao, sử dụng được thức ăn nghèo chất dinh dưỡng và thích ứng tốt với các điều kiện khí hậu khác nhau. Nhưng dê của nước ta nuôi quảng canh, thời tiết khí hậu, yếu tố kinh tế – xã hội, tập quán chăn nuôi của từng vùng cũng ảnh hưởng đến tình hình nhiễm ký sinh trùng ở đàn dê, từ đó ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi dê.

Bài liên quan

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *